Tìm sim: 0913* Mạng Vinaphone

STTSố simGiá tiền TổngMạng di dộngNgũ hànhĐặt mua
10913.27.07.61600,00036Xem phong thủyMộc Đặt mua
20913.21.09.63600,00034Xem phong thủyMộc Đặt mua
30913.17.05.62600,00034Xem phong thủyMộc Đặt mua
40913.09.08.64600,00040Xem phong thủyThủy Đặt mua
50913.08.04.63600,00034Xem phong thủyMộc Đặt mua
6091.33.00.275450,00030Xem phong thủyThổ Đặt mua
7091.33.00.6622,000,00030Xem phong thủyMộc Đặt mua
80913.21.05.71900,00029Xem phong thủyMộc Đặt mua
90913.20.06.70900,00028Xem phong thủyThủy Đặt mua
100913.13.01.72900,00027Xem phong thủyMộc Đặt mua
110913.07.03.941,200,00036Xem phong thủyThủy Đặt mua
120913.04.01.69900,00033Xem phong thủyHỏa Đặt mua
130913.03.11.75900,00030Xem phong thủyThổ Đặt mua
140913.01.06.901,200,00029Xem phong thủyThủy Đặt mua
150913.29.08.951,200,00046Xem phong thủyThổ Đặt mua
160913.29.03.951,200,00041Xem phong thủyThổ Đặt mua
170913.29.03.941,200,00040Xem phong thủyThủy Đặt mua
180913.13.05.62500,00030Xem phong thủyMộc Đặt mua
190913.18.07.62500,00037Xem phong thủyMộc Đặt mua
200913.08.07.691,000,00043Xem phong thủyHỏa Đặt mua
2109130505932,000,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
2209131504912,000,00033Xem phong thủyMộc Đặt mua
230913.13.03.961,500,00035Xem phong thủyKim Đặt mua
240913.13.08.931,500,00037Xem phong thủyMộc Đặt mua
250913.14.11.961,500,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
260913.18.09.971,500,00047Xem phong thủyKim Đặt mua
270913.16.07.911,200,00037Xem phong thủyMộc Đặt mua
280913.16.01.951,200,00035Xem phong thủyThổ Đặt mua
290913.070.271400,00030Xem phong thủyMộc Đặt mua
300913.010.8663,500,00034Xem phong thủyKim Đặt mua
310913.05.09.883,000,00043Xem phong thủyThổ Đặt mua
320913.04.05.61900,00029Xem phong thủyMộc Đặt mua
330913.100.3731,000,00027Xem phong thủyMộc Đặt mua
340913.02.11.721,000,00026Xem phong thủyMộc Đặt mua
350913.19.07.761,000,00043Xem phong thủyKim Đặt mua
360913.28.04.741,000,00038Xem phong thủyThủy Đặt mua
370913.23.11.701,000,00027Xem phong thủyThủy Đặt mua
380913.21.11.731,000,00028Xem phong thủyMộc Đặt mua
390913.17.09.751,000,00042Xem phong thủyThổ Đặt mua
400913.29.09.711,000,00041Xem phong thủyMộc Đặt mua
410913.07.03.721,000,00032Xem phong thủyMộc Đặt mua
420913.05.11.761,000,00033Xem phong thủyKim Đặt mua
430913.05.07.731,000,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
440913.01.03.701,000,00024Xem phong thủyThủy Đặt mua
450913.01.01.701,000,00022Xem phong thủyThủy Đặt mua
460913.23.09.711,000,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
470913.22.0470400,00028Xem phong thủyThủy Đặt mua
480913.08.01.75400,00034Xem phong thủyThổ Đặt mua
490913.07.05.73400,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
500913.100.2721,000,00025Xem phong thủyMộc Đặt mua
510913.26.04.801,000,00033Xem phong thủyThủy Đặt mua
520913.19.11.74990,00036Xem phong thủyMộc Đặt mua
530913.19.06.63990,00038Xem phong thủyMộc Đặt mua
540913.03.02.71990,00026Xem phong thủyMộc Đặt mua
550913.12.05.72990,00030Xem phong thủyMộc Đặt mua
560913.08.07.72990,00037Xem phong thủyMộc Đặt mua
570913.26.02.97990,00039Xem phong thủyKim Đặt mua
580913.26.07.85990,00041Xem phong thủyThổ Đặt mua
590913.15.05.97990,00040Xem phong thủyKim Đặt mua
600913.27.05.94990,00040Xem phong thủyThủy Đặt mua
610913.30.07.95950,00037Xem phong thủyThổ Đặt mua
620913.19.03.95950,00040Xem phong thủyThổ Đặt mua
630913.19.03.97950,00042Xem phong thủyKim Đặt mua
640913.19.07.98950,00047Xem phong thủyThổ Đặt mua
650913.14.04.93950,00034Xem phong thủyMộc Đặt mua
660913.14.10.94950,00032Xem phong thủyThủy Đặt mua
670913.02.10.911,020,00026Xem phong thủyMộc Đặt mua
680913.07.03.901,020,00032Xem phong thủyThủy Đặt mua
690913.05.04.93820,00034Xem phong thủyMộc Đặt mua
700913.05.07.98870,00042Xem phong thủyThổ Đặt mua
710913.27.09.97910,00047Xem phong thủyKim Đặt mua
720913.24.08.85910,00040Xem phong thủyThổ Đặt mua
730913.26.11.97910,00039Xem phong thủyKim Đặt mua
740913.27.10.94910,00036Xem phong thủyThủy Đặt mua
750913.04.03.84910,00032Xem phong thủyThủy Đặt mua
760913.07.04.92910,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
770913.15.06.84920,00037Xem phong thủyThủy Đặt mua
780913.16.02.98920,00039Xem phong thủyThổ Đặt mua
790913.15.03.81920,00031Xem phong thủyMộc Đặt mua
800913.06.05.80950,00032Xem phong thủyThủy Đặt mua
810913.04.05.97950,00038Xem phong thủyKim Đặt mua
820913.16.04.92950,00035Xem phong thủyMộc Đặt mua
830913.23.08.94950,00039Xem phong thủyThủy Đặt mua
840913.07.06.84950,00038Xem phong thủyThủy Đặt mua
850913.24.06.97960,00041Xem phong thủyKim Đặt mua
860913.26.05.94960,00039Xem phong thủyThủy Đặt mua
870913.07.11.96960,00037Xem phong thủyKim Đặt mua
880913.19.04.96970,00042Xem phong thủyKim Đặt mua
890913.27.08.951,000,00044Xem phong thủyThổ Đặt mua
900913.14.06.981,000,00041Xem phong thủyThổ Đặt mua
910913.05.06.721,000,00033Xem phong thủyMộc Đặt mua
920913.21.02.731,000,00028Xem phong thủyMộc Đặt mua
930913.17.02.841,000,00035Xem phong thủyThủy Đặt mua
940913.23.07.711,000,00033Xem phong thủyMộc Đặt mua
950913.19.08.701,000,00038Xem phong thủyThủy Đặt mua
960913.15.06.761,000,00038Xem phong thủyKim Đặt mua
970913.13.01.961,000,00033Xem phong thủyKim Đặt mua
980913.21.07.811,010,00032Xem phong thủyMộc Đặt mua
990913.11.07.941,010,00035Xem phong thủyThủy Đặt mua
1000913.27.01.971,010,00039Xem phong thủyKim Đặt mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn